VongNgayXanh Do

vendredi 30 novembre 2012

Nước non ngàn dặm ra đi


Nước Non Ngn Dặm Ra đi

Nước non ngàn dặm ra đi Mây trôi , trôi hết một đời - Ngọc Hải


Mời Em Về - Việt Dzũng-Khánh Ly
Quê Nghèo - Họa Mi
Hướng Về Hà Nội-Hoàng Dương-Khánh Hà
Đêm Tàn Bến Ngự-Dương Thiệu Tước-Hương Lan
Giả Từ Đà Lạt -DK-Phương Hồng Ngọc
SaiGon - Sơn Tuyền
Bài Thánh Ca Buồn
Tiếng Hò Miền Nam-Băng Châu
Giòng An Giang - Thanh Mai
Tình Ca - Thái Thanh
Tình Hoài Hương- Họa Mi

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire